Studia humana (SH) is a multi-disciplinary peer reviewed journal publishing valuable
contributions on any aspect of human sciences such as...
read more...

NUMERY ARCHIWALNE:

SEMINARS:

Program of the 2nd International Interdisciplinary Conference.
Philosophical Basis for Making Decisions and Non-Classical Logics. On the 140th anniversary of the birth of Professor Jan Łukasiewicz

date: January 11th, 2019

 Piątek 1 Luty 2019 r.

Sala 226

ul. Rejtana 16c, budynek A1

 

9.00 otwarcie konferencji

 

9.15 – 11.30 sesja plenarna

(referat wraz z dyskusją 45 minut)

 

przewodniczące:

prof. dr hab. Jan Woleński (WSIiZ w Rzeszowie)

dr hab. prof. UR Andrzej Niemczuk (IF UR)

 

1)    prof. dr hab. Jan Woleński (Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

JAN ŁUKASIEWICZ AND MANY-VALUED LOGIC

2)    prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wójcik (Instytut Filozofii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

JAN ŁUKASIEWICZ’S LOGICAL THEORY OF PROBABILITY

3)   dr hab. prof. UR Andrzej Niemczuk (Kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Rzeszowski)

RACJONALNOŚĆ PRAKTYCZNA – JEJ NATURA I DZIAŁANIE

 

11.30– 12.00 przerwa kawowa

 

12.00 – 19.00 obrady w sekcjach

ul. Rejtana 16c, budynek A1

(referat wraz z dyskusją 30 minut)

 

I. Sekcja „Kognitywne oraz logiczne aspekty w podejmowaniu decyzji”, Sala 226

 

przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Woleński (WSIiZ w Rzeszowie)

dr Paweł Balcerak (IF UR)

 

1) Maciej Tarnowski (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

IS „WEB OF BELIEF” LOGICAL? ON THE POSSIBILITY OF EMPIRICALLY ADEQUATE LOGICS OF BELIEF

2)   dr Andrzej Dąbrowski (Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

ON THE JAN ŁUKASIEWICZ METHOD OF LOGICAL ANALYSIS

3)  Piotr Banach (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

KATEGORIA NIESPRZECZNOŚCI W LOGICZNYCH ROZWAŻANIACH JANA ŁUKASIEWICZA

  

13.30 – 15.00 – obiad

 

4) Bartłomiej K. Krzych (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

DISPUTE OVER LOGISTIC BETWEEN ŁUKASIEWICZ AND JAKUBISIAK

5) Wojciech Rutkiewicz (Zakład Logiki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

TWO INTERPRETATIONS OF HEURISTICS

6)    dr Paweł Balcerak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

POSSIBILITY OF STUDYING VOLITION AND FEELING OF AGENCY WITHOUT RELYING ON SELF-REPORTS

 

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

 

7)    Anna Pindych, Eryka Probierz  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

ON AN INFLUENCE OF THE PREVIOUS EXPERIENCES ON DECISION MAKING

8)    Nataliia Reva (The Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

THE ANALOGY IN DECISION-MAKING AND THE IMPLICIT ASSOCIATION BIAS EFFECT

9)  Krzysztof Majczyk (Fundacja „Arystoteles” z Krakowa)

USING THE DISPUTE BETWEEN JAN ŁUKASIEWICZ'S MULTI-VALUED LOGIC AND ARISTOTELIAN LOGIC TO ORGANIZE CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL DISCUSSIONS

 

19.00 – kolacja

 

  

II. Sekcja „Racjonalność w komunikacji”, Sala 319

 

przewodniczące:

dr Andrew Schumann (WSIiZ w Rzeszowie)

dr Konrad Szocik (WSIiZ w Rzeszowie)

 

1)    prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

ON COMPUTERS AND MEN

2)    prof. nadzw.dr hab. Andrzej Adamski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

ARE WE LIVING IN POST-DIGITAL AGE?

3)    dr Andrew Schumann (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

ON A NOTION OF LOSE-LOSE GAMES

 

13.30 – 15.00 – obiad

 

4) dr Magdalena Hoły-Łuczaj  (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

ON MORAL CONSIDERABILITY AND DECISION MAKING

5)   Paulina Wnęk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

RACJONALNOŚĆ W PERSPEKTYWIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

6)    dr Konrad Szocik (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 RACJONALNOŚĆ RELIGII W ŚWIETLE EWOLUCYJNYM

 

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

 

7)  Anastazja Cheiz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

LOGIKA FILOZOFII A PSYCHOLOGIA FILOZOFOWANIA:
SPECYFIKA PODEJŚĆ

8)    dr Alexander Kuznetsov (Voronezh State University, Russia)

EMOTIONAL AGENTS, AFFECTIVE REASONING AND THE BUDDHIST ABHIDHARMA

9)   Marek Bosak (Uniwersytet Rzeszowski)

KATEGORIA WOLNOŚCI I JEJ WPŁYW NA TREŚĆ POJĘCIA DECYZJI

10)   Magda Michalik-Jeżowska (Uniwersytet Rzeszowski)

IRRACJONALNE ASPEKTY DECYZJI

  

19.00 – kolacja   

 

Do uczestników konferencji

 

Pokłosiem konferencji będzie numer specjalny pisma Studia Humana (aktualnie 7 pkt. MNiSW). Prosimy o nadsyłanie artykułów do 15 kwietnia 2019 r. na adres:  editor@studiahumana.com

Publikacja ukaże się do końca czerwca 2019 r.