Studia humana (SH) is a multi-disciplinary peer reviewed journal publishing valuable
contributions on any aspect of human sciences such as...
read more...

NUMERY ARCHIWALNE:

SEMINARS:

Program Konferencji Interdyscyplinarnej.
Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji

date: November 14th, 2017

                    Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji

W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

 

Piątek 24 Listopada 2017 r.

Sala Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Rejtana 16c, budynek A1

 

9.00 otwarcie konferencji

9.15 – 13.00 sesja plenarna (referat wraz z dyskusją 45 minut)

przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS Lublin)

dr hab., prof. UR Daniele Stasi (IF UR)

 

1)    dr hab., prof. KUL Krzysztof Motyka (Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

Leon Petrażycki - portret intelektualisty 

2)    dr hab., prof.UW Andrzej Kojder (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski)

 O pojęciu prawa u Leona Petrażyckiego

 

3)    dr hab., prof. UŚ, Sławomir Tkacz (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

          O ideale sądownictwa w teorii Leona Petrażyckiego

 

11.30– 12.00 przerwa kawowa

 

4)    prof. dr hab. Jan Woleński (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Petrażycki a emotywizm

5)    prof. dr hab. Marek Hetmański (Instytut Filozofii, UMCS Lublin)

Pojęcie wiedzy eksperckiej i jej znaczenie dla podejmowania decyzji

 

13.30 – 15.00 – obiad (LUKR, Millenium Hall)

 

15.00 – 19.15 obrady w sekcjach

ul. Rejtana 16c, budynek A1

 

19.30 – kolacja (LUKR, Millenium Hall)

  

I.               Sekcja „Teoria i filozofia prawa”

 

15.00 – 19.15 Sala Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Rejtana 16c, budynek A1

 

(referat wraz z dyskusją 30 minut)

 

przewodniczący: prof. dr hab. Jan Woleński (WSiZ w Rzeszowie)

                        dr Paweł Balcerak (IF UR)

 

1)    dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

Kilka uwag o praktycznej przewadze prawa nad moralnością

2)    dr Radosław Zyzik (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie)

W jaki sposób naukowa polityka prawa Leona Petrażyckiego może zostać wykorzystana w celu analizy i ewentualnie modyfikacji behawioralnej ekonomicznej analizy prawa 

3)    dr Mateusz Pękala (Katedra Polityki Publicznej i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie)

          Przestrzeganie prawa jako proces decyzyjny – próba nowej konceptualizacji  

4)    dr Maciej Kłodawski (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski)

Przyszłe stany prawne a działania ustawodawcy i legislatorów w procesie prawodawczym - analiza przypadku autonowelizacji pośredniej

 

17.00 – 17.15 przerwa kawowa

5) Aleksandra Strojna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki)

Prawo do życia a wolność wyboru 

6)    mgr Adrian Mróz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Emotywizm prawa: Systemowy irracjonalizm, porządki wyobrażeniowe i duch podejmowanie decyzji 

7)    mgr Julia Naumowicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)

 Nieznana historia neuroprawa 

8)    mgr Izabela Tomala (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Analiza jednego z najsłynniejszych procesów karnych w dziejach ludzkości – skazanie Jezusa przez Piłata

 

19.30 – kolacja (LUKR, Millenium Hall)

  

II.            Sekcja „Filozofia i metodologia nauk”

 

15.00 – 19.15Sala 306

ul. Rejtana 16c, budynek A1

(referat wraz z dyskusją 30 minut)

 

 

przewodniczący: prof. Daniele Stasi (IF UR)

                        dr Andrzej Dąbrowski (WSiZ w Rzeszowie)

 

1)    dr hab., prof. UR Daniele Stasi (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

Egoizm narodowy a ideał miłości. Uwagi o myśli Balickiego i Petrażyckiego 

2)    dr Magdalena Hoły-Łuczaj (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Podejmowanie decyzji a relacja metafizyki i etyki na przykładzie analizy „Fartuchowego Diagramu” 

3)    dr Małgorzata Obrycka (Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku)

Prawo intuicyjne w świetle etyki niezależnej  

4)    mgr Krzysztof Majczyk (Fundacja „Arystoteles” z Krakowa)

Falsyfikacja teorii reguł prawnych i standardów prawa Ronalda Dworkina za pomocą podstaw metodologicznych teorii prawa i moralności L. Petrażyckiego

 

17.00 – 17.15 przerwa kawowa

 

5)    dr Konrad Szocik (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Podejmowanie decyzji o kooperacji w perspektywie ewolucyjnej 

6)    dr Andrew Schumann (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Lateral Inhibition and Lateral Activation in Decision Making 

7)    dr Andrzej Dąbrowski (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

O prymacie emocji w myśli Leona Petrażyckiego 

8)    mgr Anastazja Cheiz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

Pojęcie osobistej decyzji Michaela Polanyiego a irracjonalizm

 

19.30 – kolacja (LUKR, Millenium Hall)

  

III.        Sekcja „Decyzje i procesy poznawcze”

 

15.00 – 19.15 Sala 319

ul. Rejtana 16c, budynek A1

(referat wraz z dyskusją 30 minut)

 

 

przewodniczący: dr hab. prof. UMCS Andrzej Łukasik (UMCS Lublin)

                           dr Włodzimierz Zięba (IF UR)

 

1)    dr hab. prof. UMCS Andrzej Łukasik (Instytut Filozofii, UMCS Lublin)

Omówienie podstawowych idei programu badawczego Quantum Cognition 

2)    dr Andrzej Waleszczyński (Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wpływ namysłu moralnego na oceny pozamoralne 

3)    dr hab. Andrzej Kapusta, dr Marcin Krawczyk (Instytut Filozofii, UMCS Lublin)

Czynniki estetyczne a zachowanie i decyzje inwestorów giełdowych 

4)    dr Barbara Trybulec (Instytut Filozofii, UMCS Lublin)

          Grupa jako podmiot racjonalnych decyzji

 

17.00 – 17.15 przerwa kawowa

 

5)    dr hab. prof. UMCS Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii, UMCS Lublin)

Wiedza ekspercka w sferze publicznej  

6)    dr Marcin Rządeczka (Instytut Filozofii, UMCS Lublin)

          Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej  

7)    mgr Agata Marciniak (Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki)

Granfalon jako przypadek nieracjonalności podejmowanych decyzji

 

 

19.30 – kolacja (LUKR, Millenium Hall)

  

Do uczestników konferencji

 

Pokłosiem konferencji będzie numer specjalny pisma Studia Humana (aktualnie 7 pkt. MNiSW). Prosimy o nadsyłanie artykułów do 20 stycznia 2018 r. na adres:  editor@studiahumana.com

Publikacja ukaże się do końca kwietnia 2018 r.